55850 LƯỢT ĐĂNG KÝ
104041 LƯỢT DỰ THI
1 . 1242 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
1 . 1875 lượt thi tại Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
2 . 3942 thí sinh tại Thành đoàn Hà Tĩnh
2 . 6590 lượt thi tại Thành đoàn Hà Tĩnh
3 . 1236 thí sinh tại Thị đoàn Kỳ Anh
3 . 2164 lượt thi tại Thị đoàn Kỳ Anh
4 . 703 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Lĩnh
4 . 1530 lượt thi tại Thị đoàn Hồng Lĩnh
5 . 3290 thí sinh tại Huyện đoàn Can Lộc
5 . 6083 lượt thi tại Huyện đoàn Can Lộc
6 . 1693 thí sinh tại Huyện đoàn Hương Sơn
6 . 3684 lượt thi tại Huyện đoàn Hương Sơn
7 . 2044 thí sinh tại Huyện đoàn Đức Thọ
7 . 3388 lượt thi tại Huyện đoàn Đức Thọ
8 . 2134 thí sinh tại Huyện đoàn Lộc Hà
8 . 3475 lượt thi tại Huyện đoàn Lộc Hà
9 . 2813 thí sinh tại Huyện đoàn Hương Khê
9 . 6454 lượt thi tại Huyện đoàn Hương Khê
10 . 417 thí sinh tại Huyện đoàn Vũ Quang
10 . 558 lượt thi tại Huyện đoàn Vũ Quang
11 . 1007 thí sinh tại Huyện đoàn Kỳ Anh
11 . 1753 lượt thi tại Huyện đoàn Kỳ Anh
12 . 3007 thí sinh tại Huyện đoàn Nghi Xuân
12 . 4737 lượt thi tại Huyện đoàn Nghi Xuân
13 . 1840 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Xuyên
13 . 3171 lượt thi tại Huyện đoàn Cẩm Xuyên
14 . 2014 thí sinh tại Huyện đoàn Thạch Hà
14 . 3819 lượt thi tại Huyện đoàn Thạch Hà
15 . 1343 thí sinh tại THPT Kỳ Anh
15 . 2460 lượt thi tại THPT Kỳ Anh
16 . 398 thí sinh tại THPT Kỳ Lâm
16 . 743 lượt thi tại THPT Kỳ Lâm
17 . 883 thí sinh tại THPT Lê Quảng Chí
17 . 1630 lượt thi tại THPT Lê Quảng Chí
18 . 830 thí sinh tại THPT Nguyễn Thị Bích Châu
18 . 1804 lượt thi tại THPT Nguyễn Thị Bích Châu
19 . 1414 thí sinh tại THPT Nguyễn Huệ
19 . 2254 lượt thi tại THPT Nguyễn Huệ
20 . 666 thí sinh tại THPT Cẩm Xuyên
20 . 1023 lượt thi tại THPT Cẩm Xuyên
21 . 1050 thí sinh tại THPT Nguyễn Đình Liễn
21 . 2388 lượt thi tại THPT Nguyễn Đình Liễn
22 . 776 thí sinh tại THPT Cẩm Bình
22 . 1339 lượt thi tại THPT Cẩm Bình
23 . 1708 thí sinh tại THPT Hà Huy Tập
23 . 3831 lượt thi tại THPT Hà Huy Tập
24 . 502 thí sinh tại THPT Chuyên Hà Tĩnh
24 . 710 lượt thi tại THPT Chuyên Hà Tĩnh
25 . 964 thí sinh tại THPT Phan Đình Phùng
25 . 1400 lượt thi tại THPT Phan Đình Phùng
26 . 0 thí sinh tại THPT Thành Sen
26 . 0 lượt thi tại THPT Thành Sen
27 . 1101 thí sinh tại THPT Lý Tự Trọng
27 . 2176 lượt thi tại THPT Lý Tự Trọng
28 . 692 thí sinh tại THPT Lê Quý Đôn
28 . 1246 lượt thi tại THPT Lê Quý Đôn
29 . 881 thí sinh tại THPT Nguyễn Trung Thiên
29 . 2073 lượt thi tại THPT Nguyễn Trung Thiên
30 . 742 thí sinh tại THPT Mai Thúc Loan
30 . 983 lượt thi tại THPT Mai Thúc Loan
31 . 1688 thí sinh tại THPT Nghèn
31 . 3399 lượt thi tại THPT Nghèn
32 . 505 thí sinh tại THPT Can Lộc
32 . 902 lượt thi tại THPT Can Lộc
33 . 1314 thí sinh tại THPT Đồng Lộc
33 . 2696 lượt thi tại THPT Đồng Lộc
34 . 721 thí sinh tại THPT Nguyễn Văn Trỗi
34 . 978 lượt thi tại THPT Nguyễn Văn Trỗi
35 . 212 thí sinh tại THPT Nguyễn Đổng Chi
35 . 389 lượt thi tại THPT Nguyễn Đổng Chi
36 . 823 thí sinh tại THPT Hồng Lĩnh
36 . 1896 lượt thi tại THPT Hồng Lĩnh
37 . 312 thí sinh tại THPT Nguyễn Thị Minh Khai
37 . 466 lượt thi tại THPT Nguyễn Thị Minh Khai
38 . 859 thí sinh tại THPT Trần Phú
38 . 1686 lượt thi tại THPT Trần Phú
39 . 220 thí sinh tại THPT Đức Thọ
39 . 340 lượt thi tại THPT Đức Thọ
40 . 1352 thí sinh tại THPT Nguyễn Du
40 . 2756 lượt thi tại THPT Nguyễn Du
41 . 496 thí sinh tại THPT Nghi Xuân
41 . 627 lượt thi tại THPT Nghi Xuân
42 . 684 thí sinh tại THPT Nguyễn Công Trứ
42 . 1367 lượt thi tại THPT Nguyễn Công Trứ
43 . 848 thí sinh tại THPT Hương Sơn
43 . 2180 lượt thi tại THPT Hương Sơn
44 . 730 thí sinh tại THPT Cao Thắng
44 . 1096 lượt thi tại THPT Cao Thắng
45 . 403 thí sinh tại THPT Lê Hữu Trác
45 . 939 lượt thi tại THPT Lê Hữu Trác
46 . 271 thí sinh tại THPT Lý Chính Thắng
46 . 603 lượt thi tại THPT Lý Chính Thắng
47 . 965 thí sinh tại THPT Hương Khê
47 . 2446 lượt thi tại THPT Hương Khê
48 . 684 thí sinh tại THPT Hàm Nghi
48 . 1567 lượt thi tại THPT Hàm Nghi
49 . 379 thí sinh tại THPT Phúc Trạch
49 . 894 lượt thi tại THPT Phúc Trạch
50 . 90 thí sinh tại THPT Vũ Quang
50 . 124 lượt thi tại THPT Vũ Quang
51 . 250 thí sinh tại THPT Cù Huy Cận
51 . 343 lượt thi tại THPT Cù Huy Cận
52 . 14 thí sinh tại Trường Dân tộc nội trú
52 . 23 lượt thi tại Trường Dân tộc nội trú
53 . 144 thí sinh tại THPT dân lập Can Lộc
53 . 243 lượt thi tại THPT dân lập Can Lộc
54 . 39 thí sinh tại THPT dân lập Phan Đình Giót
54 . 73 lượt thi tại THPT dân lập Phan Đình Giót
55 . 11 thí sinh tại THPT dân lập Lê Hồng Phong
55 . 15 lượt thi tại THPT dân lập Lê Hồng Phong
56 . 100 thí sinh tại Liên cấp Đại học Hà Tĩnh
56 . 143 lượt thi tại Liên cấp Đại học Hà Tĩnh
57 . 5 thí sinh tại Liên cấp Ischool
57 . 5 lượt thi tại Liên cấp Ischool
58 . 0 thí sinh tại THPT dân lập Nguyễn Khắc Viện
58 . 0 lượt thi tại THPT dân lập Nguyễn Khắc Viện
59 . 35 thí sinh tại Trường Đại học Hà Tĩnh
59 . 45 lượt thi tại Trường Đại học Hà Tĩnh
60 . 276 thí sinh tại Công an tỉnh
60 . 352 lượt thi tại Công an tỉnh
61 . 61 thí sinh tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
61 . 98 lượt thi tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
62 . 5 thí sinh tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
62 . 9 lượt thi tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh